กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินรางวัล

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินรางวัล มังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์

  1. เข้าสู่ระบบการใช้งานของมังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์ https://bluedragonlottery.com/members/login แล้วไปที่เมนูบัญชีการรับเงินรางวัล
  2. กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารที่จะรับเงินให้ถูกต้อง หลังจากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”
  3. กดปุ่ม “ขอรหัสยืนยันตัวตน” หลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับรหัส OTP หรือ รหัสยืนยันตัวตน ทางข้อความ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับระบบมังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์
  4. ใส่รหัส OTP ที่ส่งไปที่เบอร์มือถือ หลังจากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันตัวตน” เป็นอันสินสุดขั้นตอนการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินรางวัลกับ มังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์

สามารถดูขั้นตอนได้จากภาพประกอบต่อไปนี้

เข้าสู่ระบบการใช้งานของมังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์

กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารที่จะรับเงินให้ถูกต้อง

กดปุ่ม “ขอรหัสยืนยันตัวตน” หลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับรหัส OTP หรือ รหัสยืนยันตัวตน ทางข้อความ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

ใส่รหัส OTP ที่ส่งไปที่เบอร์มือถือ หลังจากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันตัวตน” เป็นอันสินสุดขั้นตอนการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินรางวัลกับ มังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์

หรือสามารถขอรับลอตเตอรี่ฉบับจริงได้ที่ บริษัท มังกรฟ้า ลอตเตอรี่ จำกัด 24 หมู่ 2, ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี

มีปัญหาการใช้งาน หรือไม่ได้รับเงินรางวัลสามารถสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้เลย